Photo
تاریخ انتشار: 1397/04/30 - 14:41 | مشاهده: 428 بار

به هواکاچینا‌، واحه‌ای در کشور پرو خوش آمدید

در میان بیابان‌های گرم و سوزان‌، واحه‌ها بهشت محسوب می‌شوند و برای مسافران و گمشدگان هدیه‌ای الهی هستند‌. تصور کنید چندین روز است در بیابان سرگردان شدید‌، منبع آب به پایان رسیده و هیچ سایه‌ای را نمی‌توانید پیدا کنید تا کمی زیر آن خنک شوید و ناگهان به توده‌ای از درختان سبز رنگ برخورد می‌کنید که در میان آنها دریاچه‌ای کوچک شکل گرفته است‌، شما به یک واحه رسیده‌اید‌. به نقاط سرسبز که حول یک چشمه و یا چاه شکل می‌گیرد واحه گفته می‌شود و از نظر اندازه متفاوت هستند‌. طبیعت این منطقه دیدنی است‌. گاهی در این واحه‌ها افرادی سکونت می‌کنند و گاه خالی از سکنه هستند‌. سفری خواهیم داشت به یکی از این واحه‌ها در کشور پرو و خواهیم دید که چگونه این واحه که هواکاچینا نام دارد چگونه لذت سفر به بیابان و اقامت در آن را برای ما به ارمغان می‌آورد‌. با دیانا همراه باشید.