مدارك لازم جهت اخذ ویزای چین

کپی صفحات اول و همسر و فرزندان و توضیحات شناسنامه

دو قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه سفید (بدون عینک)

پاسپورت با حداقل 6 ماه و 10 روز اعتبار

اصل گواهی تمکن مالی الزاما به لاتین با مهر و امضای بانک (به ازای هر مسافر مبلغ 100 دلار به تعداد روزهای اقامت، CREDIT BALANCE/TOTAL BALANCE گروهی و انفرادی با اقامت 30 روز حداقل 12 میلیون تومان)


عکس‌های مسافران میبایست  2 قطعه 4*6 و درست مثل پاسپورت باشد حتی اگر پاسپورتشان قدیمی است.

 

به اشتراک گذاری