مدارک لازم جهت اخذ ویزای آفریقا

کپی صفحه اول و دوم و توضیحات شناسنامه دو قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید تمام رخ
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و با امضای مسافر
هر نفر می بایست دارای پاسپورت جداگانه باشد.
ترجمه گواهی اشتغال به کار باذکر مبلغ حقوق و مدت زمان مرخصی
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان با ذکر زمان مرخصی
ترجمه شناسنامه فرزندان زیر 18 سال 2 نسخه
حضورتمامی متقاضیان اخذ ویزای توریستی در محل سفارت یا دفتر مربوطه ، جهت انگشت نگاری الزامی می باشد
ترجمه رضایت نامه محضری درصورت سفر فرزندان با یکی از والدین (پدر یا مادر)
ترجمه رسمی پروانه کسب،مطب،دفتر وکالت و... برای مشاغل آزاد
ترجمه فیش حقوقی برای افراد بازنشسته
پرینت لاتین حساب بانکی گردش سه ماهه جاری با مهر اصلی بانک(برای خانواده،تنها پرینت حساب سرپرست خانواده کافیست)
رزرو بلیط
واچر هتل

به اشتراک گذاری