مدارك لازم جهت اخذ ویزای روسیه

اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار) به همراه امضا مسافر

2 قطعه عکس 3*4 (زمینه سفید- بدون عینک - سر و سرشانه و نگاه مستقیم)

بلیت

واچر هتل

 

به اشتراک گذاری