مدارك لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
یک قطعه عکس (3.5×4.5) تمام رخ، رنگی، پشت زمینه سفید، بدون عینک
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح (در فایل پیوستی)
به صورت جداگانه A4 کپی تمامی صفحات شناسنامه هرکدام روی برگه و کپی رونوشت کارت ملی
 A4 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هرکدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه
گواهی بانکی حداقل 6 ماهه با موجودی حداقل 100،000،000ریال به همراه مُهر بانک و نام شخص .
ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.
مدارک مستدل مبنی‌بر اینکه متقاضی دلایل موجهی جهت بازگشت به کشور مبداء دارد که شامل مدارک ذیل می‌گردد:
اظهارنامه کارفرما، قرارداد استخدام، یا سایر مدارک/ معرفی‌نامه/ که نشان دهد متقاضی در کشور مبداء دارای شغل و یا حرفه‌ای بوده، به علاوه ارائه فیش حقوقی برای حداقل یک ماه.
مدارک مربوط به ثبت‌نام در موسسه آموزشی در کشور مبداء.
مدارکی دال بر اینکه متقاضی دارای ملک و دارایی در کشور مبداء می‌باشد.
موارد لازم به ذکر در گواهی اشتغال به کار عبارتند از: نام و نام‌خانودگی / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / شماره گذرنامه/ مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / مهر و امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره
بیمه سلامت / سفر بین‌المللی معتبر که حداقل تا 30.000 یورو را تحت‌پوشش قرار دهد.
ارائه چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر
نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد شامل چک باید در وجه آژانس ثبت‌نام کننده باید بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان و درج بابت ضمانت برگشت در متن چک صادر گردد . صادرکننده‌ی چک باید شخصی باشد که در سفر مذکور همراه ضمانت‌کننده نباشد.

به اشتراک گذاری